Припремна акција „Авала – Чарапићев брест“ 100 деце за 100 година

3. припремна акција „Чачак – Овчар – Каблар – Маљен – Сувобор – Прањани“

3. припремна акција „Овчар – Каблар – Маљен – Сувобор – Прањани“